Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nakkilan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatos.nakkila.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatos.nakkila.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 07.11.2022/Pykälä 49

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Vuoden 2022 talousarvion muutokset 31.8.2022 toteuman perusteella

 

Kh 24.10.2022 § 352 

 

 

 

Sivistysvaliokunta on käsitellyt oman toimialansa talousarviomuutokset 11.10.2022 kokouksessaan ja tekninen valiokunta 13.10.2022 kokouksessaan.

 

Ulkoisten toimintatulojen osalta talousarvioon esitetään lisättäväksi 153 726 euroa. Suurin lisäys voidaan tehdä sivistysvaliokunnan alaiseen projektit-tulosalueeseen, jossa on tänä vuonna alkanut uusia hankkeita, joista ei ollut vielä budjetointivaiheessa tietoa. Tulomäärärahan lisäystä esitetään tulosalueelle 151 117 euron verran. Varhaiskasvatus-tulosalueen tulomäärärahaa esitetään alennettavaksi 26 340 euroa. Tämä johtuu siitä, että varhaiskasvatuksessa on tänä vuonna ollut enemmän pientä maksua suorittavia sekä nollaluokkaan kuuluvia perheitä. Lisäksi maksutaulukkoon 1.8.2022 alkaen tehty indeksitarkistus laskee maksutuottoja.

 

Sisäisen tulomäärärahan muutostarve on 49 583 euroa. Ruokapalvelu-tulosalueen sisäistä ateriatuloa esitetään vähennettäväksi 65 000 euroa johtuen vähentyneestä oppilasmäärästä sekä siitä, että lapsia on ollut kesäaikana ennakoitua vähemmän hoidossa varhaiskasvatuksessa. Tämä vaikuttaa vastaavasti alentavasti sivistysvaliokunnan sisäisiin menomäärärahoihin.

 

Ulkoisten toimintamenojen osalta talousarvion muutostarve on 522 150 euroa. Suurin yksittäinen lisämäärärahan tarve on varhaiskasvatuksessa, yhteensä 369 800 euroa. Tammikuussa 2022 lisääntyneen lapsimäärän vuoksi avattua Vilperit-ryhmäperhepäiväkotia ei ole ollenkaan huomioitu budjetoinnissa. Lisäksi sijaisten ja määräaikaisten henkilöstökulut ovat varhaiskasvatuksessa ylittäneet arvioidun.

 

Sivistyksen toimialan projektit-tulosalueelle esitetään 133 594 euron lisämäärärahaa, koska uusia budjetoimattomia hankkeita on aloitettu tämän vuoden aikana. Lisämääräraha katetaan kokonaan tulomäärärahan lisäyksellä.

 

Investointiosaan ei ole tehty määrärahamuutosehdotuksia.

 

Rahoituksen osalta esitetään verotulojen määrärahaan  lisättäväksi 841 000 euroa uusimman syyskuun 2022 veroennustekehikon mukaan. Samoin valtionosuuksiin esitetään lisättäväksi 211 010 euron määräraha sen vuoksi, että opetus- ja kulttuuritoimen  negatiivinen valtionosuus on ennakoitua pienempi.

 

Talousarviomuutosten jälkeen  vuoden 2022 muutetussa talousarviossa tilikauden tulos on 132 262 euroa alijäämäinen. Mikäli talous toteutuu tuloslaskelman mukaisesti, taseen kumulatiivinen ylijäämä laskee 4 319 921 euroon. Vuosikate on 1 370 347 euroa, ja se on käyttösuunnitelman vuosikatteeseen verrattuna 594 099 euroa suurempi.

 

Käyttösuunnitelmaan verrattuna toimintatuotot ovat 285 562 euroa suuremmat. Henkilöstökulut ovat käyttösuunnitelmaan verrattuna 521 243 euroa suuremmat ja palvelujen ostot 207 276 euroa suuremmat. Myös aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä muut toimintamenot ovat muutetussa talousarviossa hieman käyttösuunnitelmaa suuremmat.

 

Verotulot ovat muutetussa talousarviossa 841 000 euroa ja valtionosuudet 211 010 euroa suuremmat kuin käyttösuunnitelmassa.

 

Vuoden 2022 talousarviomuutokset toimialoittain, muutosanomukset sekä muutosten jälkeinen tuloslaskelma ja rahoituslaskelma ovat esityslistan liitteenä.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Turpela Nina-Mari

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy vuoden 2022 31.8. talousarviomuutokset liitteenä olevan yhteenvetolomakkeen mukaisesti.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

Täytäntöönpano valtuusto

 

 

KV 07.11.2022 § 49  

    

 

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy vuoden 2022 31.8. talousarviomuutokset liitteenä olevan yhteenvetolomakkeen mukaisesti.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa