Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nakkilan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatos.nakkila.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatos.nakkila.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 07.11.2022/Pykälä 50

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Vuoden 2023 tuloveroprosentin määrääminen

 

Kh 24.10.2022 § 353 

 

 

 

Valmistelija Hallintojohtaja Johanna Ojala, p. 044 747 5808

 

Kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentti verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n mukaan Verohallinnolle viimeistään verovuot­ta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivä. Kunta ilmoittaa tuloveroprosentin prosenttiyksikön kymmenyksen tarkkuudella.

 

Kuntalain 111 §:n mukaan valtuuston on viimeistään talousarvion hy­väk­sy­mi­sen yhtey­des­ päätettävä kunnan tu­lo­ve­ro­pro­sen­tis­ta, kiinteis­­ve­ro­pro­sen­teis­ta sekä muiden verojen prosenteista.

 

 Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisvastuu ja siten niiden kustannukset siirretään kunnilta hyvinvointialueille. Tämän takia kuntien tuloja siirretään valtiolle, joka rahoittaa hyvinvointialueiden toimintaa. Merkittävä osa tulojen siirtoa tehdään kunnallisveron kautta.

 

 Ansiotuloverotukseen tehtävät muutokset toteutetaan niin, että niillä on mahdollisimman vähän vaikutusta verovelvollisten verotuksen tasoon. Näin ollen kaikkien manner-Suomen kuntien tuloveroprosentteja alennetaan yhtä paljon: 12,64 prosenttiyksikköä. (Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 55 §:n muuttamisesta; 8.7.2022/703)

 

 Verotusmenettelystä annetun lain 91 b §:ssä (29.6.2021/624) on lisäksi säädetty kunnan tuloveroprosentin ilmoittamiseen liittyvistä tilapäisistä säännöksistä seuraavasti:

 "Poiketen siitä, mitä 91 a §:ssä säädetään, kunta ilmoittaa vuodelle 2023 tuloveroprosentin prosenttiyksikön sadasosan tarkkuudella. Jos kunta ei ole ilmoittanut vuoden 2023 tuloveroprosenttia 91 a §:n 1 momentissa säädettynä aikana taikka Verohallinnon myöntämässä myöhemmässä määräajassa tai kunnan ilmoittama tuloveroprosentti poikkeaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (616/2021) 55 §:ssä säädetystä, verotuksessa voidaan noudattaa vuoden 2022 tuloveroprosenttia vähennettynä 12,64 prosenttiyksiköllä. (8.7.2022/703")

 

 Nakkilan kunnan tuloveroprosentti on viime vuosina 2019-2021 ollut 21,25. Vuoden 2022 tuloveroprosenttia korotettiin 21,75:een. Kun kuluvan vuoden tuloveroprosentista vähennetään edellä kerrotusta syystä 12,64 prosenttiyksikköä, uudeksi tuloveroprosentiksi tulee 9,11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Turpela Nina-Mari

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto vahvistaa vuoden 2023 tuloveroprosentiksi 9,11.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

Täytäntöönpano valtuusto

 

 

KV 07.11.2022 § 50  

294/02.03.01.00/2022  

 

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto vahvistaa vuoden 2023 tuloveroprosentiksi 9,11.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

Täytäntöönpano 17.11.2022 mennessä Verohallinto 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa