Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nakkilan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatos.nakkila.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatos.nakkila.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 07.11.2022/Pykälä 51

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Vuoden 2023 kiinteistöveroprosentin määrääminen

 

Kh 24.10.2022 § 354 

 

 

 

Valmistelija Hallintojohtaja Johanna Ojala, p. 044 747 5808

 

 Kunnan tulee ilmoittaa verotuloprosentti verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n mukaan Verohallinnolle viimeistään vero­vuot­ta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivä.

 

Kiinteistöverolain mukaan valtuusto päättää kunnassa so­vel­let­ta­vis­ta kiinteistöveroprosenteista laissa säädettyjen vaih­te­lu­­lien ra­jois­sa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa va­rain­hoi­to­vuo­den tuloveroprosentin. Kunnan vuodelle 2023 mää­rää­mät kiinteistöveropro­sen­tit ilmoitetaan verohallitukselle sa­man­ai­kai­ses­ti tu­lo­ve­ro­pro­sen­tin kanssa.

 

Kuntalain 111 §:n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yh­tey­des­sä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiin­teis­­ve­ro­pro­sen­tis­ta sekä muiden verojen prosenteista. Kiinteis­ve­ro määräytyy toisaalta kiinteistöjen verotusarvon ja kiinteis­­ve­ro­pro­sent­tien mukaan.

 

Kiinteistöverolain 11-14 §:ssä on määritelty kiin­teis­­ve­ro­pro­sent­tien ala- ja ylärajat. Vaihteluvälit ovat seuraavasti:

  

 

Veroprosentti

yleinen kiinteistövero

vakituiset asunnot

muut kuin vakituiset asunnot

yleishyödylliset yhteisöt

rakentamaton rakennuspaikka

voimalaitoskiinteistöt

 

0,93-2,00 %

0,41-1,00 %

0,93-2,00 %

0,00-2,00 %

2,00-6,00 %

yläraja 3,10 %

 

 

Nakkilan kunnan kiinteistöveroprosentit viime vuosina ovat olleet:

 

 

yleinen kiinteistövero

vakituiset asunnot

muut kuin vakituiset asunnot

yleishyödylliset yhteisöt

rakentamaton rakennuspaikka

voimalaitoskiinteistöt

2019

1,05

0,50

1,03

0,00

2,00

3,10

2020

1,05

0,50

1,03

0,00

2,00

3,10

2021

1,05

0,50

1,03

0,00

2,00

3,10

2022

1,05

0,50

1,03

0,00

2,00

3,10

 

 

Kiinteistöveron tuotto on ollut viime vuosina seuraava:

 

 

vuonna 2017

vuonna 2018

vuonna 2019

vuonna 2020

vuonna 2021

   euroa

1 340 021

1 405 025

1 349 000

1 390 275

1 524 548

 

Vuoden 2022 kiinteistöverotustietojen mukaisesti laskennallinen kiinteis­­ve­ro olisi 1 571 204 euroa, joka on 4,5 % enemmän verrattu­na ta­lous­ar­vi­oon 2022 (1 504 000 €).

 

Kiinteistöveron tuotto on vakaa. Kun kuntien tuloveroprosentteja hyvinvointialueuudistuksen myötä vuodesta 2023 lasketaan 12,64 prosenttiyksikköä, kiinteistöveron merkitys kunnan yhtenä tulolähteenä kasvaa. Nykyisiin kiinteistöveroprosentteihin ei esitetä korotuksia vuodelle 2023.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Turpela Nina-Mari

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto vahvistaa vuoden 2023 kiinteistöveroprosentit seuraavasti:
- yleinen kiinteistövero 1,05
- vakituiset asunnot 0,50
- muut kuin vakituiset asunnot 1,03
- yleishyödylliset yhteisöt 0,00
- rakentamaton rakennuspaikka 2,0
- voimalaitoskiinteistöt 3,1

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

Täytäntöönpano valtuusto

 

 

KV 07.11.2022 § 51  

295/02.03.02.00/2022  

 

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto vahvistaa vuoden 2023 kiinteistöveroprosentit seuraavasti:

- yleinen kiinteistövero 1,05
- vakituiset asunnot 0,50
- muut kuin vakituiset asunnot 1,03
- yleishyödylliset yhteisöt 0,00
- rakentamaton rakennuspaikka 2,0
- voimalaitoskiinteistöt 3,1

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

Täytäntöönpano 17.11.2022 mennessä Verohallinto


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa