Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nakkilan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatos.nakkila.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatos.nakkila.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 08.11.2022/Pykälä 92

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Tilintarkastuspalvelujen hankinta

 

Tarkltk 08.11.2022 § 92  

299/00.03.01/2022  

 

 Kuntalain 122 §:n mukaan valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön. Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastaja toimii tehtävässään virkavastuulla. Kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä. Tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkistamista varten.

 

 Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu muun ohella valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastamista koskevat asiat. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on siten järjestää tilintarkastajan valintaa koskeva tarjouskilpailu ja tehdä valtuustolle ehdotus valittavasta tilintarkastusyhteisöstä sekä valvoa tilintarkastussopimuksen noudattamista. 

 

 Nakkilan kunnan tilintarkastusyhteisönä toimii tällä hetkellä BDO Audiator Oy. Nykyinen tilintarkastussopimus on määräaikainen ja on voimassa siihen saakka, kunnes vuoden 2022 tilintarkastus on loppuun suoritettu ja tilinpäätös hyväksytty. Nykyisen sopimuksen lähestyessä loppuaan tulee arvioitavaksi, mistä tilintarkastuspalvelut hankitaan jatkossa.

 

 Hankintalain mukaan kunnan tulee kilpailuttaa ns. kynnysarvot ylittävien palveluiden hankinta. Palveluhankintojen osalta kansallinen kynnysarvo ilman arvonlisäveroa laskettuna on tällä hetkellä 60.000 euroa. Nyt kyseessä olevan hankinnan arvo tullee jäämään alle edellä mainitun kynnysarvon, jolloin hankintalakiin perustuvaa kilpailuttamisvelvollisuutta ei olisi. Kilpailuttaminen on kuitenkin tästä huolimatta perusteltua ottaen huomioon toisaalta edellisestä kilpailutuksesta kulunut aika ja toisaalta julkishallinnon tarkastuspalveluja tarjoavien tahojen suhteellisen vähäinen määrä.

 

 Tarjouksia Nakkilan kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä pyydetään vuosille 2023-2026 ja 8 tarkastuspäivän perusteella tilikautta kohden. Tarjousten tulee sisältää kunnan ja sen kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen lakisääteiset tarkastuspalvelut sekä tarkastuslautakunnan sihteeripalvelut. Hankintamenettely on avoin. Tarjouspyynnön luonnos, josta ilmenee tarkemmat yksityiskohdat, on esityslistan liitteenä.

 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä esityslistan liitteen mukaisen tarjouspyynnön koskien Nakkilan kunnan hallinnon ja talouden tarkastuspalveluita. Tarkastuslautakunta valtuuttaa hallintojohtajan tai muun hankintoja hoitavan viranhaltijan suorittamaan hankinnan kilpailuttamiseen liittyvät käytännön toimenpiteet. 

Tarkastuslautakunta käsittelee saadut tarjoukset kokouksessaan 8.2.2023 ja tekee sen jälkeen ehdotuksensa tilintarkastusyhteisön valinnasta valtuustolle.

 

Päätös Tarkastuslautakunta käsitteli tarjouspyyntöluonnoksen koskien Nakkilan kunnan hallinnon ja talouden tarkastuspalveluita ja valtuutti hallintojohtajan tekemään sovitut muutokset tarjouspyyntöluonnokseen sekä valtuutti hallintojohtajan hoitamaan kilpailuttamiseen liittyvät käytännön toimenpiteet. Tarjous pyydetään 13.1.2023 mennessä sähköisenä.

Merkittiin pöytäkirjaan, että pöytäkirjanpitäjä, tilintarkastaja Aino Lepistö poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tarkastuslautakunta valitsi tämän pykälän osalta pöytäkirjanpitäjäksi puheenjohtajan.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa