Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nakkilan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatos.nakkila.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatos.nakkila.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 19.12.2022/Pykälä 62

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän purkaminen

 

Kh 06.06.2022 § 137 

 

 

 

Valmistelija hallintojohtaja Juha Suikkanen, puh. 040 744 6223

 

Nakkilan ja Eurajoen kunnat sekä Harjavallan ja Kokemäen kaupungit ovat Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Kessoten) jäseniä.

 

Kessoten tehtävänä on:

 

  1. Järjestää jäsenkuntiensa puolesta kansanterveyslain kansanterveyslaissa (66/72) ja terveydenhuoltolaissa (1326/2010) tarkoitettu perusterveydenhuolto, sekä
  2. sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) tarkoitettu sosiaalihuolto sekä sosiaalihuoltoasetuksessa tarkoitettu ehkäisevä työ siltä osin kuin jäsenkuntien valtuustot ovat kuntalain 8 §:n mukaisesti siirtäneet järjestämisvastuun kuntayhtymälle.

 

Lisäksi kuntayhtymä koordinoi erikoissairaanhoitoa yhdessä jäsenkuntiensa kanssa.

 

Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Hyvinvointialueilla toimintarakenteita ja -tapoja luodaan asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien aikaansaami-seksi. Tavoitteena on perus- ja erityistason palvelujen entistä parempi yhteentoimivuus, samoin kuin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja pelastustoimen palvelujen saumattomuus.

 

Uudistuksen tavoitteena on:

 

- turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut hyvinvointialueella asuville,

 - parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta,

- kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja,

- turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti,

- vastata ikääntymisen ja syntyvyyden laskun aiheuttamiin haasteisiin ja

- hillitä kustannusten kasvua.

 

Hyvinvointialueiden ja kuntien yhteistyössä painopiste on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, mikä vähentää tarvetta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. Kunnat vastaavat jatkossakin muun muassa päivähoidosta, opetuksesta, liikunnasta ja kulttuurista.

 

Kessoten perussopimuksen § 23 mukaan: "Kuntayhtymän purkamisesta päättävät jäsenkuntien valtuustot. Kuntayhtymän purkautuessa yhtymähallituksen on huolehdittava loppuselvityksestä, elleivät jäsenkunnat sovi muusta järjestelyistä. Kuntayhtymän varat, joita ei tarvita loppuselvityksen kustannusten ja velkojen suorittamiseen eikä sitoumusten täyttämiseen, jaetaan jäsenkunnalle peruspääomaosuuksien suhteessa. Jos kustannusten ja velkojen suorittamiseen sekä sitoumusten täyttämiseen tarvittava määrä on varoja suurempi, jäsenkunnat ovat velvolliset suorittamaan erotuksen edellä mainittujen osuuksien suhteessa."

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Turpela Nina-Mari

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää

1) esittää Kessoten yhtymähallitukselle kuntayhtymän purkamiseen liittyvien toimenpiteiden valmistelujen aloittamista perussopimuksen mukaisesti ja

2) toteaa, että loppuselvitykset tulee saattaa valmiiksi kevään 2023 aikana.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

Täytäntöönpano valtuusto

 

 

KV 27.06.2022 § 29 

 

 

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se

1. esittää Kessoten yhtymähallitukselle kuntayhtymän purkamiseen liittyvien toimenpiteiden valmistelujen aloittamista perussopimuksen mukaisesti ja 

2. toteaa, että loppuselvitykset tulee saattaa valmiiksi kevään 2023 aikana.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

 

Kh 14.11.2022 § 372 

 

 

 

Valmistelija Hallintojohtaja Johanna Ojala, p. 044 747 5808

 

Jäsenkuntien valtuustot ovat käsitelleet kuntayhtymän purkamista kokouksissaan ja ovat esittäneet Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitukselle kuntayhtymän purkamiseen liittyvien toimenpiteiden aloittamista perussopimuksen mukaisesti sekä totesivat, että loppuselvitykset tulee saattaa valmiiksi kevään 2023 aikana.

 

Kuntayhtymän purkamisen konsultointiin on hankittu konsultointipalveluja BDO Oy:lta. BDO konsultoi kuntayhtymän purkautumisen vaiheistuksessa, neuvoo ja ohjaa sekä laatii tarvittavat dokumentit.

 

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus on päättänyt kokouksessaan 20.10.2022 § 62 esittää jäsenkunnille hyväksyttäväksi kuntayhtymän purkamissopimuksen ja kiinteistön luovutuskirjan.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Turpela Nina-Mari

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän purkamissopimuksen ja kiinteistön luovutuskirjan.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

Täytäntöönpano valtuusto

 

 

KV 19.12.2022 § 62  

198/00.01.00.02/2022  

 

Kunnanhallitus on esittänyt valtuustolle, että se hyväksyy Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän purkamissopimuksen ja kiinteistön luovutuskirjan.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Turpela Nina-Mari

 

Päätösehdotus Valtuusto hyväksyy Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän purkamissopimuksen ja kiinteistön luovutuskirjan.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa