Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nakkilan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatos.nakkila.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatos.nakkila.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 19.12.2022/Pykälä 65

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Nakkilan kunnan laaja hyvinvointikertomus 2018-2021

 

Kh 05.12.2022 § 401 

 

 

 

Valmistelija Hyvinvointikoordinaattori Sari Ketola, p. 044 747 5914

 

 Väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisellä on laaja lakipohja.  Kuntalaki (2015/410) määrittelee kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä huolehtimisen keskeiseksi kunnan perustehtäväksi. Terveydenhuoltolain (2010/1326) mukaan kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus. Nakkilan kunnan viimeisin laaja hyvinvointikertomus on hyväksytty valtuustossa 11.6.2018.

 

 Sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) on rakenteellisen sosiaalityön käsitteen lisäksi useita vastaavia mainintoja kunnan tehtävistä. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä luvussa 6 määritellään terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteellisesta toiminnasta, seurannasta ja päätösten vaikutusten arvioinnista. Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden periaatepäätöksellä 2030 hallitus linjaa toimia, joilla suomalaisten hyvinvoinnin ja terveyden eriarvoisuus saadaan vähenemään.

 

 Järjestämisvastuu muuttuu 1.1.2023 alkaen Sote-järjestämislain 6 § myötä. Hyvinvointialuiden aloittaessa kunnan rooli muuttuu merkittävästi, kun sosiaali- ja -terveyspalveluiden ja pelastustoimen järjestämisvastuun siirtyy hyvinvointialueille. Kunnan vastuulle jää terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, työtä tehdään myös yhdessä hyvinvointialueiden kanssa. Julkinen sektori säilyy palvelujen järjestäjänä ja pääasiallisena tuottajana. Yksityiset toimijat ja kolmas sektori täydentävät julkisia sosiaali- ja terveyspalveluja.

 

 Kunnan tehtävänä on lisätä kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä, ehkäistä sairauksia ja syrjäytymistä sekä vahvistaa osallisuutta. Hyvinvointia ja terveyttä edistetään kaikissa kunnan eri toiminnoissa parantamalla kuntalaisten elämänlaatua, lisäämällä työllisyyttä ja tuottavuutta sekä hillitsemällä sosiaalisten ongelmien ja eriarvoisuuden kasvua.

 

 Tämä laaja hyvinvointikertomus 2018-2021 pohjautuu valtuustokaudeksi 2017-2020 tehtyyn hyvinvointisuunnitelmaan. Lisäksi tarkastellaan edellisen valtuustokauden tilastoista saatavaa tietoa kuntalaisten hyvinvointiin liittyvistä indikaattoreista. Kertomukseen on nostettu hyvinvointiteemoihin liittyvän hyvinvointitiedon lisäksi Nakkilassa tehtyjä toimenpiteitä sekä arviointia ilon aiheista ja kehittämiskohteista.

 

 Hyvinvointikertomustyöstä vastaa kunnan hyvinvointityöryhmä hyvinvointikoordinaattorin johdolla. Tässä hyvinvointikertomustyössä ovat lisäksi olleet mukana kunnan toimialat, Kessoten sosiaali- ja terveyshuollon ammattilaiset, seurakunta ja kirjasto. Kunnan esimiehillä ja henkilöstötoimikunnalla on ollut mahdollisuus kommentoida hyvinvointikertomusta.

 

 Hyvinvointikertomuksen tulee olla osa kunnan normaalia vuosittaista talousarvio- ja tilinpäätöstyötä. Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma eivät ole erillinen, oma prosessi vaan vuosikellon mukainen ja kaikkien työhön luonnollisesti kytkeytyvä osa. Tästä hyvinvointikertomuksesta ja kunnan strategiasta saadaan hyvinvointisuunnitelman painopisteet ja toimenpiteet vuosille 2023-2025.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Turpela Nina-Mari

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä Nakkilan kunnan laajan hyvinvointikertomuksen 2018-2021 ja lähettää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

Täytäntöönpano valtuusto

 

 

KV 19.12.2022 § 65  

292/00.01.02.01/2022  

 

Kunnanhallitus on esittänyt valtuuston hyväksyttäväksi Nakkilan kunnan laajan hyvinvointikertomuksen 2018-2021, joka on esityslistan liitteenä.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Turpela Nina-Mari

 

Päätösehdotus Valtuusto hyväksyy Nakkilan kunnan laajan hyvinvointikertomuksen 2018-2021.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa