Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nakkilan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatos.nakkila.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatos.nakkila.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 19.12.2022/Pykälä 66

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Seutukirjastosopimuksen päivittäminen

 

SivVal 22.11.2022 § 111 

 

 

 

Valmistelija Sivistysjohtaja Kuusisto-Kajander Riikka, p. 040 775 5978

 

Kirjastolain 5 § mukaan kunnan tehtävänä on yleisen kirjaston toiminnan järjestäminen. Kunta voi järjestää yleisen kirjaston toiminnan itse taikka yhteistyössä toisten kuntien kanssa tai muulla

tavoin. Nakkilan kunta sekä Porin kaupunki ovat sopineet kuntien järjestettäväksi säädettyjen lakisääteisten (kirjastolaki 904 / 1998) sekä sopijakuntien yhteisesti päättämien muiden kirjasto- ja tietopalvelujen järjestämisestä yhteistoimintasopimuksella, jolla Nakkilan kunnan kirjasto- ja tietopalveluista huolehtii Satakunnan seutukirjasto. Sopimuksessa on määritelty keskeiset vastuut. Seutukirjastoa koordinoi ja toiminnasta vastaa Porin kaupunki. Sopimus on astunut voimaan 1.1.2017 alkaen.

 

Vuonna 2017 laadittu kirjastosopimus ottaa kantaa erityisesti siirtymäkauden sopimus- ja käytännönjärjestelyihin kirjastopalveluiden tarjoamisessa. Yhteistyön toimintatapa on vakiintunut ja on nähty tarvetta sopimuksen päivittämiselle. Sivistysvaliokunnalle esitetään päivitetty sopimus liitteessä. Sopimusta on uudistettu yhteistyössä Porin kaupungin kirjastopalvelujohtaja Siina Vierin ja Porin kaupungin Kulttuuriyksikön päällikön Jyri Träskelinin kanssa.

 

Seutukirjastosopimuksen kustannukset määräytyvät tosiasiallisten kulujen mukaisesti, perustuen kirjastopalveluiden kustannuksiin kuntien väkilukuun suhteutettuna liitteessä olevan laskukaavan mukaisesti. Talousarvion valmistelussa noudatetaan Porin kaupungin valmisteluaikatauluja ja sopimuskunnilla on mahdollisuus esittää kannanottonsa yhteistoiminnan tavoitteista valmistelu-aikataulun mukaisesti. Määräytymisperusteena käytetään tilinpäätöstä. Porin kaupunki vie vastaavasti sopimuspäivityksen päätöksentekoelimissään hyväksyttäväksi syksyn 2022 aikana.

 

Liitteenä päivitetty sopimus ja laskukaava.

 

Esittelijä Sivistysjohtaja Kuusisto-Kajander Riikka

 

Päätösehdotus Sivistysvaliokunta päättää osaltaan päivitetyn Seutukirjasto-sopimuksen hyväksymisestä. Samalla sivistysvaliokunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle päivitetyn sopimuksen hyväksymistä.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

Täytäntöönpano kunnanhallitus

 

 

Kh 05.12.2022 § 405 

 

 

 

Sivistysvaliokunta on kokouksessaan 22.11.2022 § 111 päättänyt päivitetyn Seutukirjasto-sopimuksen hyväksymisestä ja esittänyt kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle sopimuksen hyväksymistä.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Turpela Nina-Mari

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää sivistysvaliokunnan esityksen mukaisesti hyväksyä päivitetyn Seutukirjasto-sopimuksen ja lähettää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

ytäntöönpano valtuusto

 

 

KV 19.12.2022 § 66  

293/02.08.00/2022  

 

Kunnanhallitus on lähettänyt valtuuston hyväksyttäväksi päivitetyn Seutukirjasto-sopimuksen päivityksen ja esittää sopimusta valtuuston hyväksyttäväksi.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Turpela Nina-Mari

 

Päätösehdotus Valtuusto hyväksyy päivitetyn Seutukirjasto-sopimuksen. 

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa