Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nakkilan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatos.nakkila.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatos.nakkila.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.01.2023/Pykälä 10

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Sopimus ympäristönsuojelutehtävien hoidosta

 

TekVal 15.12.2022 § 96 

 

 

 

Valmistelija Ympäristöasiantuntija Kari Ylikoski, puh. 044 747 5885

 

Kokemäen kaupunki on oheismateriaalina olevalla, Nakkilan kuntaan toimitta­mal­laan päätöksellä irtisano­nut Nakkilan kanssa tekemänsä sopimuksen ympäristöasian­tun­tijan virka­työn ostamisesta päättyväksi 31.3.2023. Ympäristöasiantuntija on irtisanoutunut virastaan Nakkilan kunnassa 6.3.2023 alka­en. Tämän vuok­si Nakkilan kunnan tekninen toimiala on val­mistellut Porin kau­pun­gin elinvoima- ja ympäristötoimialan ympäristö- ja terveysvalvontayksikön kanssa sopimusluonnok­sen siitä, että Nakkilan kun­nan ympäristönsuojelun viranhalti­jalle kuuluvat teh­­vät eli viranhaltijatyö annetaan toistaiseksi Porin kaupungin hoidettavaksi 1.2.2023 alkaen sopimusluon­noksessa sovituin ehdoin. Sopimusluonnos on oheismateriaali­na.

 

Esittelijä Tekninen johtaja Kukkula Harri

 

Päätösehdotus Tekninen valiokunta hyväksyy sopimusluonnoksen ja esittää, että Nakkilan kunta tekee sopimuksen Porin kaupungin elinvoima- ja ympäristötoimialan ympäristö- ja terveysvalvontayksikön kanssa Nakkilan kunnan ympäristönsuojelun viranhaltijalle kuuluvien tehtävien hoidosta oheisen sopimusluonnoksen mukaisesti. Valiokunta lähettää asian edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

Täytäntöönpano kunnanhallitus

 

 

Kh 16.01.2023 § 10  

325/00.01.01.04/2022  

 

 

Valmistelija Vt. hallintojohtaja Markus Ojakoski, p. 044 747 5808

 

Kunnilla on merkittäviä lakisääteisiä ympäristönsuojelutehtäviä, joista on säädetty kuntien ympäristösuojelun hallintolaissa, ympäristönsuojelulaissa, maa-aineslaissa, jätelaissa, vesihuoltolaissa, vesilaissa, merenkulun ympäristönsuojelulaissa, maastoliikennelaissa ja vesiliikennelaissa. Nämä tehtävät ovat pääsääntöisesti lupa- ja valvontaviranomaistehtäviä.

 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on lupa- ja valvontaviranomaistehtävänsä lisäksi toimia paikallistason yleisen ympäristönsuojelun edun valvojana.

 

Kuntalain (410/2015) 54 §:n mukaan kunnalle, kuntayhtymälle tai sen viranomaiselle laissa säädetty tehtävä, jossa toimivaltaa voidaan siirtää viranhaltijalle, voidaan sopimuksella antaa virkavastuulla toisen kunnan tai kuntayhtymän viranhaltijan hoidettavaksi. Em. tehtävistä on vastannut Kokemäen kaupunki, joka on irtisanonut asiaa koskevan sopimuksen päättymään 31.3.2023 ja tehtävän olisi valmis ottamaan vastaan Porin kaupunki.

 

Henkilötyövuosina tehtävän laajuus on 60 %. Vuotuiset kustannukset sopimuksesta Porin kaupungin kanssa ovat n. 32 000 euroa. Esityslistan liitteenä sopimusluonnos.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Turpela Nina-Mari

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy teknisen valiokunnan esittämän ratkaisun.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

Täytäntöönpano Porin kaupunki

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa