Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nakkilan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatos.nakkila.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatos.nakkila.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.01.2023/Pykälä 11

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Yhteistoimintasopimus kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä

 

Kh 16.01.2023 § 11  

1/00.04.01/2023  

 

 

Valmistelija Vt. hallintojohtaja Markus Ojakoski, p. 044 747 5808

 

Vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut siirtyivät kunnilta hyvinvointialueiden toimivallan alle. Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisvastuu oli yksi siirretyistä palveluista. Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita on ollut erillisen kuntouttavan työtoiminnan yksikön lisäksi myös muissa kaupungin yksiköissä ja tämän hyvän toimintatavan mahdollistamiseksi myös tulevaisuudessa, on kaikkien osapuolien etu myös tulevaisuudessa toimia yhteistoiminnassa kuntouttavan työtoiminnan järjestämisessä.

 

Hyvinvointialue on esittänyt alueen kunnille yhteneväisien yhteistoimintasopimuksien laatimista kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä. Yhteistoimintasopimuksella Nakkilan kunta ja Satakunnan hyvinvointialue sopivat keskinäisistä toimintaperiaatteista kuntouttavan työtoiminnan palveluiden tuottamiseen liittyen. Laki (611/2021, Hyvinvointialuelaki ja 612/2021 laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä) edellyttää kuntia ja hyvinvointialueita toimimaan yhteistyössä. Kuntouttavan työtoiminnan yhteistoimintasopimusta ohjaa laki kuntouttavasta työtoiminnasta.

 

Yhteistyön yleisinä tavoitteina ovat saavutettavat ja saumattomat palveluketjut sekä eri osapuolten kattava yhteistyö yhdyspintatehtävissä. Kuntouttavan työtoiminnan toimintaperiaatteet sekä vastuut ja velvoitteet on kuvattu tarkemmin tämän pykälän liitteenä olevassa yhteistoimintasopimuksessa, joka on ohjesääntöluonteinen eikä velvoittava toiminnan järjestämiseksi sinänsä. Laadittava sopimus on voimassa toistaiseksi, kunnes se korvataan osapuolten välisellä uudella yhteistoimintasopimuksella. Sopimuksen irtisanomisaika on 12 kuukautta ja irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti. Yhteisesti sovittuja tavoitteita ja niiden toteutumista seurataan hyvinvointialueen ja kunnan välisissä yhteistyöfoorumeissa. Seurannan tulosten perusteella yhteistyötä kehitetään ja tarvittaessa yhteistoimintasopimusta päivitetään vastaamaan muutoksia.

 

Työllisyyden hoito kuuluu kunnanhallituksen alaisena toimivalle talouden ja hallinnon toimialalle. Hallintosäännön 23 §:n mukaan kunnanhallitus antaa yleisohjeita kunnan hallintoon kuuluvista tehtävistä.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Turpela Nina-Mari

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy yhteistyösopimuksen kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

Täytäntöönpano työllisyydenhoidon koordinaattori, Satakunnan hyvivnointialue/Krista Virtanen-Olejniczak

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa