Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nakkilan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatos.nakkila.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatos.nakkila.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.01.2023/Pykälä 13

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Hallinnon- ja talouden toimialan laskujen tarkastajat ja hyväksyjät vuosina 2023-2025

 

Kh 16.01.2023 § 13  

4/02.00/2023  

 

 

Valmistelija Hallintosihteeri Elina Lehtonen, p. 044 747 5811

 

Kunnanhallitus on antanut ohjeet laskujen asiatarkastuksesta ja hyväksymisestä kokouksessaan 14.1.2013/49 § seuraavasti:

 

"Laskujen asiatarkastus

Asiatarkastajan on tarkistettava, että tositteen tarkoittama tavara, työsuoritus tai muu palvelus on saatu. Asiatarkastajan on tehtävä tiliöinti ja asiatarkastuskuittaus sähköisessä laskujen kierrätyksessä edellytettävällä tavalla.

 

Laskujen hyväksyminen

Lautakunnan ja muun kunnan viranomaisen on määrättävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet, jollei hyväksyjää ole määrätty johtosäännössä. Päätökset on toimitettava hallinto- ja talousosastolle.

 

Ennen kuin meno suoritetaan, on menotosite varustettava tilimerkinnällä,

hyväksymismerkinnällä, päiväyksellä ja hyväksyjän nimikirjoituksella tai sähköisessä laskujen kierrätyksessä edellytetyllä tavalla.

 

Hyväksyjän on tarkastettava, että tosite on muodollisesti ja asiallisesti oikea, että tavaraa, työsuoritusta tai muuta palvelusta koskeva lasku on asiatarkastettu, menon suorittamiseen on käytettävissä määräraha ja tositteessa on oikea tilimerkintä.

 

Asiatarkastajana ja hyväksyjänä ei saa olla sama henkilö.

 

Toimialojen vastuu:

Jokainen toimiala vastaa ostolaskujensa asiatarkastuksesta ja hyväksymisestä sekä tiliöinnistä ja siitä, että ne ovat kirjanpitosääntöjen ja kunnanhallituksen sekä talous- ja hallinto-osaston antamien ohjeiden mukaisia."

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Turpela Nina-Mari

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää, että se hyväksyy laskujen tarkastajat ja
laskujen hyväksyjät aikavälille 2023-2025.

Hallinnon laskujen tarkastajina toimivat henkilöt, jotka ottavat
vastaan tavaran, työsuorituksen tai muun palveluksen.

Hallinnon laskut hyväksyvät kunnanjohtaja, hallintojohtaja ja hallintosihteeri sisäisesti sovittavan käytännön mukaisesti. Kunnanjohtajalle suoraan maksettavat laskut hyväksyy kunnanhallituksen puheenjohtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö.

Ruokapalvelun tulosalueen laskujen hyväksyjänä toimii ruokapalveluyksikön esimies tai hänen valtuuttamansa henkilö.  Tavaran vastaanottaja suorittaa asiatarkastuksen.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

Täytäntöönpano kunnanjohtaja, toimialajohtajat, ruokapalveluyksikön esimies, päiväkodin johtaja, koulujen rehtorit

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa