Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nakkilan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatos.nakkila.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatos.nakkila.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.01.2023/Pykälä 15

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Valtuustoaloite: Nakkilan kunnan historiikki

 

Valt 19.4.2021 § 16     

Asta von Frenckell jätti Kokoomuksen valtuustoryhmän puolesta seuraavan valtuustoaloitteen:

 

"Nakkila itsenäistyi omaksi kunnaksi vuonna 1861, vietämme siis kunnan 160 juhlavuotta.

 

Vuonna 2011 kunnan valmistautuessa viettämään 150 v juhlia päätettiin teettää Nakkilan kunnan historiikki. Toimikunta perustettiin, ja työ pääsi hyvään alkuun, mutta eri syistä hanke jäi kesken ja päätettiin että asiaan voidaan palata myöhemmin uudestaan.

 

Perinteisten historiikkien aika ei ole ohi, vaikka tänään tehdään paljon digitaalista sisältöä mikä myös tallennetaan sähköisesti. Eri muotoisista digitaalisista teoksista ei varmuudella jää mitään jälkipolville, mutta perinteisen painotuotteen voi lukea vielä kymmenien ellei satojen vuosien jälkeenkin.

 

Tällä hetkellä on suuri kiinnostus historiaan; valokuvia ja tarinoita kerätään ja tallennetaan. Tällä hetkellä esim. sosiaalisessa mediassa on lukuisia muistelo ja historia ryhmiä, mikä osoittaa ihmisten kiinnostuksen ja tarpeen taltioida sekä lähihistoriaa, että vanhempia asioita.

 

Esitän että kunta juhlistaa 160 vuoden taivalta tekemällä Nakkilalle historiikin. Varat pitäisi huomioida seuraavassa budjetissa, ja samalla perustaa hankkeelle työryhmä."                                         

 

Päätös:

Valtuusto lähetti aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

 

  

 

________________________

 

Kunnanhallitus 10.5.2021 § 86

      

Nakkilan kunnanhallitus määrittelee onko aloite:

 

1) toteuttamiskelpoinen

2) samankaltainen aiempien aloitteiden kanssa

3) kunnan toimialaa koskeva

4) mahdollista saada vastaus kysymällä.

   

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnajohtaja esittää, että kuntavaalien jälkeen aloittava kun­nan­hal­li­tus esittää valtuustolle, että kunnanhallitus asettaa erillisen his­to­riatoimi­kun­nan, jonka tehtävä on käynnistää ja suunnitella työtä.

 

Vuoden 2022 talousarvioon varataan talousarvion yhteydessä tarkemmin määriteltävä määräraha, kuitenkin vähintään 20.000 euroa historiikin tekemiselle.

 

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

 

Täytöntöönpano:

 käsittelyn jatkaminen

 

 

Kh 23.08.2021 § 173 

 

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Turpela Nina-Mari

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa 13.9.2021 kokoontuvalle valtuustolle, että Nakkilan kunnan historiakirjoitusta vuodesta 1861 alkaen ryhdytään valmistelemaan siten, että kunnanhallitus asettaa erillisen historiatoimikunnan käynnistämään ja valvomaan työtä. Vuoden 2022 talousarvioon varataan hankkeen aloittamista varten 20.000 euron määräraha.

Historiatoimikunnan tavoitteena on käynnistää työ vuoden 2022 aikana talousarviossa varatun määrärahan puitteissa.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

Täytäntöönpano tal.tiimi/Plaami, Unkuri, siirto valtuusto

 

 

Kh 28.02.2022 § 50 

 

 

Valtuuston on kokouksessaan 13.12.2021 § 61 hyväksynyt vuoden 2022 talousarvion jossa on varattuna 20.000 euron määrärahan Nakkilan kunnan historiakirjoitusta varten.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Turpela Nina-Mari

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus asettaa erillisen historiatoimikunnan käynnistämään ja valvomaan historiakirjan valmistelua ja nimeää jäsenet, varajäsenet ja puheenjohtajan.

Toimikunta voi halutessaan kutsua toimikuntaan myös muita historiatyössä hyödyllisiä jäseniä tai asiantuntijoita.

 

Päätös Keskustelun aikana kunnanjohtaja muutti päätösesitystään seuraavasti:

Kunnanhallitus asettaa historiatoimikunnan ja nimeää toimikuntaan seuraavat henkilöt, joiden suostumus työryhmään on saatu:

Simo Jaakkola, pj, Heikki Sivu, Lasse Vappula, Asta von Frenckell, Ilmo Myllymaa ja Kirsti Vuorela. Toimikunnan sihteerinä toimii Elina Lehtonen.

Toimikunta voi halutessaan kutsua toimikuntaan myös muita historiatyössä hyödyllisiä jäseniä tai asiantuntijoita. Toimikuntaan on esitetty myös Juhani Vihervirta, Aarne Räikkönen ja Heimo Heino. Työryhmä pyytää heidän suostumustaan.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Täytäntöönpano valitut, tal.tiimi

 

 

Kh 14.03.2022 § 61 

 

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Turpela Nina-Mari

 

Päätösehdotus Nakkilan kunnanhallitus on asettanut historiatoimikunnan ja toteaa, että aloite loppuun käsitelty.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

Täytäntöönpano aloitteen 1. allekirjoittaja, valtuusto (ilmoitusasiat)

 

 

Kh 16.01.2023 § 15  

1/13.01/2021  

 

Kunnanhallitus asetti ja nimesi historiatoimikunnan 28.2.2022.

 

Määrärahaa historiakirjan laatimiseksi talousarvioon 2023 ja taloussuunnitelmaan vuosille 2024-2026 ei ole varattu.

 

Historiatoimikunta on kokouksessaan 14.12.2022 yksimielisesti päättänyt lakkauttaa toimintansa.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Turpela Nina-Mari

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää lakkauttaa historiatoimikunnan.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

Täytäntöönpano historiatoimikunta

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa