Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nakkilan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatos.nakkila.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatos.nakkila.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.01.2023/Pykälä 3

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Valtuuston 19.12.2022 päätösten laillisuuden valvonta ja täytäntöönpano

 

Kh 16.01.2023 § 3  

    

 

 

Valmistelija Hallintosihteeri Elina Lehtonen, p. 044 747 5811

 

Kunnanhallitus vastaa kuntalain 39 §:n mukaan muun muassa valtuus­ton päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kun­ta­lain 96 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston pää­tös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kun­nan­hal­li­tuk­sen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Kuntalain 143 §:n mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryh­tyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyö­dyt­­mäk­si taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai va­li­tus­vi­ran­omai­nen kieltää täytäntöönpanon.

 

Valtuuston allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja on ollut nähtävillä 23.12.2022.

 

61 § Vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2024-2026                                   taloussuunnitelma

62 § Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän purkaminen

63 § Porin seudun jätehuoltoyhtiön perustaminen

64 § Tasoristeysten poisto Nakkilan kunnan alueella

65 § Nakkilan kunnan laaja hyvinvointikertomus 2018-2021

66 § Seutukirjastosopimuksen päivittäminen

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Turpela Nina-Mari

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset 19.12.2022 ovat laillisia ja ne voidaan panna asianmukaisessa järjestyksessä täytäntöön ja hyväksyy täytäntöönpanotoimet.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa