Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nakkilan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatos.nakkila.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatos.nakkila.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.01.2023/Pykälä 6

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Työsuojelupäällikön nimeäminen

 

Kh 16.01.2023 § 6  

10/01.04.01.00/2023  

 

 

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006) § 28 1 momentissa todetaan seuraavaa:

 

"Työnantajan on nimettävä edustajansa (työsuojelupäällikkö) laissa tarkoitettua (5.luku) yhteistoimintaa varten, jollei hän itse hoida tätä tehtävää."

 

Työsuojelupäällikkö kuuluu kunnanhallituksen nimeämään henkilöstötoimikuntaan, jonka esittelijänä on kunnanjohtaja. Henkilöstötoimikunta on samalla kunnan työsuojelutoimikunta.

 

Edellä mainitun lain 28 § 1 momentti toteaa työsuojelupäällikön edellytyksistä seuraavaa:

 

"Työsuojelupäällikön tehtävänä on avustaa työnantajaa ja esimiehiä tehtävissä, jotka liittyvät työsuojelun asiantuntemuksen hankintaan sekä yhteistyöhön työntekijöiden ja työsuojeluviranomaisten kanssa. Tässä tarkoituksessa työsuojelupäällikön tehtävänä on ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin työnantajan ja työntekijöiden välisen yhteistoiminnan järjestämiseksi ja ylläpitämiseksi työpaikalla sekä toimia työsuojelua koskevan yhteistoiminnan kehittämiseksi."

 

Työsuojelupäällikön tulee olla työpaikan ja työn luonne ja työpaikan laajuus huomioon ottaen riittävän pätevä ja hänellä on oltava riittävän hyvä perehtyneisyys työsuojelusäännöksiin ja työpaikan olosuhteisiin sekä muutoinkin asianmukaiset edellytykset lain työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 26 §:ssä tarkoitettujen asioiden käsittelyyn ja yhteistoiminnan järjestämiseen.

 

Kunnanhallituksen päätöksellä §144/2017 työsuojelupäällikkö on hallintojohtaja. Tehtävästä maksettu palkkio on 280 €.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Turpela Nina-Mari

 

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus nimeää työsuojelupäälliköksi 1.2.2023 alkaen hallintojohtajan.

 

 

Päätös Kunnanjohtaja täsmensi kokouksessa päätösehdotustaan seuraavaan muotoon:
Kunnanhallitus nimeää työsuojelupäälliköksi 1.2.2023 lukien hallintojohtaja tai hänen sijaisekseen määrätty.

Markus Ojakoski ilmoitti olevansa esteellinen (Nakkilan kunta, vt. hallintojohtaja , hallintolaki 28 § kohta 1) ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Pöytäkirjanpitäjänä toimi tämän pykälän osalta kunnanjohtaja.

Ehdotus hyväksyttiin.

 

Täytäntöönpano valittu, henkilöstötoimikunta, henkilökunta, palkanlaskenta, LSAVI

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa