Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nakkilan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatos.nakkila.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatos.nakkila.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.01.2023/Pykälä 7

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Yhteisen vammaisneuvoston perustaminen Eurajoen kunnan sekä Harjavallan ja Kokemäen kaupunkien kanssa

 

Kh 16.01.2023 § 7  

301/00.04.01/2022  

 

 

Valmistelija Vt. hallintojohtaja Markus Ojakoski, p. 044 747 5808

 

Kuntalain 28 §:n 1 momentin mukaan vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto. Vammaisneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä.

 

Saman lainkohdan 2 momentin mukaan vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

 

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus on 26.4.2013 § 56 päättänyt perustaa kuntayhtymän alueelle yhteisen vammaisneuvoston ja hyväksynyt samalla vammaisneuvoston toimintasäännön. Vammaisneuvostoon on kuulunut kuntayhtymän, sen jäsenkuntien ja vammaisjärjestöjen nimeämiä jäseniä.

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu on siirtynyt hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen. Muutoksen yhteydessä Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä puretaan, minkä seurauksena myös kuntayhtymän alueen yhteisen vammaisneuvoston toiminta nykyisellä kokoonpanolla päättyy. Nykyinen vammaisneuvosto on kuitenkin esittänyt kantanaan, että myös jatkossa vammaisneuvosto olisi kuntien yhteinen.

 

Kuntayhtymän jäsenkunnat (Nakkila, Harjavalta, Kokemäki, Eurajoki) ovat käyneet keskenään neuvotteluja vammaisneuvoston toiminnan organisoimistavasta jatkossa. Neuvotteluissa on päädytty esittämään kuntien yhteistä vammaisneuvostoa. Vammaisneuvoston päivitetty toimintasääntö on esityslistan liitteenä.

 

Lisäyksenä aiempaan neuvoston kokoonpanoon toimintasääntövalmistelussa on lähdetty siitä, että "kukin kunta nimeää lisäksi vammaisneuvostoon yhden työntekijä-/viranhaltijaedustajan, jolla on läsnäolo-oikeus vammaisneuvoston kokouksissa".

 

Yhteinen vammaisneuvosto parantaa sekä kuntien mahdollisuuksia tarjota riittävät resurssit neuvostolle että erityisesti maakunnallisia vaikutusmahdollisuuksia. Maakunnallisella vaikuttamisella on aiempaa merkittävämpi rooli, koska vuodesta 2023 lähtien useiden merkittävien neuvoston toimialaan kuuluvien palvelujen järjestäjä on maakunnan laajuinen.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Turpela Nina-Mari

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää

1. järjestää vammaisneuvoston toiminnan yhdessä Eurajoen kunnan sekä Harjavallan ja Kokemäen kaupunkien kanssa yhteiseen Keski-Satakunnan vammaisneuvostoon;

2. hyväksyä liitteenä olevan yhteisen vammaisneuvoston toimintasäännön;

3. jatkaa Keski-Satakunnan vammaisneuvostoon toimikaudelle 2021-2022 nimettyjen vammaisneuvoston jäsenen ja varajäsenen kautta valtuustokauden loppuun saakka aiemman päätöksen mukaisesti;

3. valtuuttaa hallintojohtajan nimeämään läsnäolo-oikeutetun työntekijä/viranhaltijaedustuksen neuvostoon.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

Täytäntöönpano Harjavallan kaupunki, Kokemäen kaupunki, Eurajoen kunta

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa