Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nakkilan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatos.nakkila.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatos.nakkila.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.01.2023/Pykälä 8

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Asemakaavan pohjakartan päivittäminen

 

Kh 02.05.2022 § 103 

 

 

Asemaakaavan pohjakartta-alue kattaa Nakkilan kunnan alueella noin 60,5 km². Nykyinen pohjakartta on laadittu vuonna 2005, ja se on monin paikoin vanhentunut. Lisäksi Suomessa on siirrytty 2010-luvulla uuteen EUREF-FIN -koordinaattijärjestelmään ja N2000-korkeusjärjestelmään (vanhassa pohjakartassa kkj-koordinaatisto ja N60). Projektikohtaisesti ajantasaista asemakaavan pohjakarttaa on teetetty erikseen keskusta-alueen asemakaavamuutosta, Suutarinmäentien alueen asemakaavamuutosta ja Tervasmäen asemalaavan laadintaa varten.

 

Asemakaavan pohjakartan päivittämiseen on varattu kunnan talousarvion 2022 investointisuunnitelmassa 70 000 euroa.

 

Pasi Lappalainen Nosto Consulting Oy on valmistellut kevään aikana pohjakartan päivittämishanketta ja siihen liittyvää laadintatyön kilpailutusta. Ko. työstä on laadittu kunnanjohtajan viranhaltijapäätös 3.2.2022 (§2/2022). Valmistelutyön yhteydessä on ollut tiedossa, että vuodelle 2022 varattu investointiraha ei tule mahdollistamaan uuteen ilmakuvaukseen perustuvan pohjakartan laadintatyötä. Yhtenä vaihtoehtona on tutkittu mahdollisuutta hyödyntää päivitystyössä Maanmittauslaitoksen keväällä 2018 Porin seudulla suorittamaan ilmakuvausta, joka kattaa lähes kokonaan Nakkilan kunnan pohjakartta-alueen, lukuun ottamatta Harjavallan kaupungin rajaan rajoittuvaa aluetta. Selvitys on osoittanut, että kuvauksen tarkkuusvaatimus ei kuitenkaan riittäne vaatimusten mukaisen pohjakartan laadintaa. Tarkan ilmakuvauksen pohjakarttaa varten voi laadukkaasti suorittaa ainoastaan lumettomaan aikaan keväällä, jolloin lehti ei ole vielä puussa.

 

Porin kaupunki valmistelee talousarvioesityksenä laajamittaisen ilmakuvauksen suorittamista keväällä 2023. Jos Porin kaupungin hankevalmistelu etenee suunnitellusti, Nakkilan kunnan kannattaa harkita osallistumista Porin kaupungin kanssa yhteishankintana tehtävään tarkan ilmakuvauksen ja sen yhteydessä suoritettavan laserkeilauksen hankintaan. Asiasta on käyty alustavia keskusteluja Porin kaupungin viranhaltijoiden kanssa. Mikäli Porin kaupunki ei etene asiassa suunnitellun mukaisesti, Nakkilan kunta ryhtyy työhön omasta toimestaan alkuvuoden 2023 aikana. Myös kunnanjohtajan viranhaltijapäätöksen mukainen kilpailutukseen liittyvä työ siirtyy vuodelle 2023.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Turpela Nina-Mari

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee asemakaavan pohjakartan päivitystilanteen tiedoksi ja esittää kunnanvaltuustolle, että talousarvioon 2022 pohjakartan päivittämiseen varattu investointivaraus siirretään vuoden 2023 investointisuunnitelmaan ja että investointivarauksen suuruus käsitellään talousarvion 2023 laadinnan yhteydessä.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

Täytäntöönpano valtuusto

 

 

KV 16.05.2022 § 20 

 

 

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsi asemakaavan pohjakartan päivitystilanteen tiedoksi ja esittää valtuustolle, että talousarvioon 2022 pohjakartan päivittämiseen varattu investointivaraus siirretään vuoden 2023 investointisuunnitelmaan ja että investointivarauksen suuruus käsitellään talousarvion 2023 laadinnan yhteydessä.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

Kh 16.01.2023 § 8  

145/10.02.03/2022  

 

 

Porin kaupunki on käynnistämässä yhteishankinnan kilpailutusta laserkeilauksesta ja ilmakuvauksesta. Hankinnassa on mukana myös Ulvilan kaupunki, joka on jo tehnyt päätöksen osallistumisesta.

 

Suunnitellun hankinnan lopputuotteena syntyy luokiteltua laserkeilausaineistoa ja ortoilmakuvia, joita tullaan käyttämään mm. asemakaavan pohjakartan sekä 3D-maasto- ja kaupunkimallien tuottamiseen.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Turpela Nina-Mari

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää, että Nakkilan kunta osallistuu Porin kaupungin kanssa ilmakuvauksen/laserkeilauksen yhteishankintaan. Porin kaupunki kilpailuttaa ja tekee hankintapäätöksen ko. yhteishankinnasta.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

Täytäntöönpano Porin kaupungin hankintapalvelut

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa