Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nakkilan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatos.nakkila.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatos.nakkila.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen valiokunta
Pöytäkirja 02.02.2023/Pykälä 10

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Yksityisteiden kunnan avustusten jakoperusteiden hyväksyminen vuodelle 2023

 

TekVal 02.02.2023 § 10  

29/10.03.01.01.01/2023  

 

 

Valmistelija Tekninen johtaja Harri Kukkula, p. 044 747 5890

 

Uusi yksityistielaki tuli voimaan 1.1.2019. Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaistettu tiekunnan toimesta niin kuin yksityistielain 50 §:ssä edellytetään.

 

Nakkilan kunnan tekninen lautakunta on 25.1.2007/9 § hyväksynyt päätöksen mukaisesti seuraavat yksityisteiden kunnan avustusten jakoperusteet.

 

Avustettavan tieosan pituuden on oltava vähintään 400 metriä. Kunta avustaa tietä ainoastaan ympärivuotisessa asuinkäytössä olevan tien osalta.

 

Yksityistiet on jaettu 8:aan kunnossapitoluokkaan tien liikenteellisen merkittävyyden mukaan. Myös tien rakenteelliset seikat ja tierakenteen epäedulliset pohja- ja kuivatusolosuhteet pyritään huomioimaan kunnossapitoluokkaa määriteltäessä. Teiden kunnossapidon omavastuuosuudet ovat kunnossapitokustannuksista 25 %, jotka tiekunnan on osakkailta perittävä tieyksikkömaksuina. Merkittävänä avustuksen myöntämisperusteena on tien todellinen pituus. Yksikkömaksujen perimättä jättäminen on myös osoitus tiekunnan vakavaraisuudesta tai kunnossapitoluokituksen tarkennustarpeesta. Mikäli tiekunnan varat vuoden lopun tilanteessa ylittävät tiekunnan rahantarpeesta yli kahden vuoden tarpeen, katsotaan se avustusta vähentävänä seikkana 25 %:n verran tiekunnalta. Ehdotus teknisen valiokunnan yksityistieavustusten jakoperusteeksi seuraa esityslistan oheismateriaalina.

 

Esittelijä Tekninen johtaja Kukkula Harri

 

Päätösehdotus Tekninen valiokunta hyväksyy Nakkilan kunnan yksityisteiden kunnan avustusten jakoperusteet edellä esitetyn mukaisesti. Huomioiden 1.1.2019 voimaan tullut yksityistielaki.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa