Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nakkilan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatos.nakkila.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatos.nakkila.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen valiokunta
Pöytäkirja 02.02.2023/Pykälä 12

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Nakkilan kunnan ja Harjavallan kaupungin sähköenergiahankinnan kilpailuttaminen ja siirtyminen yhteishankintaan ja salkunhoitajapalvelun käyttöön

 

TekVal 02.02.2023 § 12  

31/02.08.00/2023  

 

 

Valmistelija Tekninen johtaja Harri Kukkula, p. 044 747 5890

 

Nakkilan kunta ja Harjavallan kaupunki ovat pitkään tehneet yhteistyötä sähköenergian hankinnassa ja sen kilpailuttamisessa. Mukana ovat olleet myös molempien kuntien seurakunnat, Jokilaakson Ympäristö Oy, terveydenhuollon kuntayhtymä sekä kuntakonsernien omistamia yhtiöitä. Yhteistyössä on ollut mukana myös Lammaisten Energia Oy, jonka kanssa kilpailutuksia on hoidettu ja sähkönhinnan kiinnityksiä tehty yhdessä kuntien edustajien kanssa.

 

Sähkön hankinta on onnistunut hyvin ja osalliset ovat saaneet edullista sähköenergiaa onnistuneiden hinnankiinnitysten johdosta.

Sähköntoimitussopimus näiden osakkaiden ja Lammaisten Energia Oy:n kanssa päättyy vuoden 2023 lopussa.

 

Sähkön hankinta on perinteisesti siis hoidettu niin sanotulla kiinteähintaisella sopimuksella, jossa sähköenergian toimittajan marginaalihinta kilpailutetaan hyvissä ajoin ennen sopimuskauden alkua koko sopimuskaudeksi.

 

Kilpailutettava sähkövolyymi on ollut noin 9,5 GWh vuositasolla, mutta terveydenhuollon kuntayhtymän (Kessote) siirtyessä hyvinvointialueeseen 2023 vuoden alussa, vähenee sähköntarve noin 1 GWh verran vuodessa eli kilpailutettava volyymi tulee olemaan noin 8,5 GWh vuositasolla. Kiinteähintaisessa sopimuksessa markkinahinnan vaihtelu muodostaa merkittävän hinta- ja kustannusriskin (riippuen milloin ja mihin hintaan hintakiinnitys on tehty) ja vaatii tarkkaa ja jatkuvaa sähköpörssin seurantaa sähköenergian ja siihen liittyvän aluehinnan kiinnittämiseksi oikealla hetkellä.

 

Venäjän hyökkäyssodan Ukrainaan alettua ja muiden epävarmuustekijöiden johdosta tilanne kiinnitysten suhteen ja niiden ajoitusten edullisiin ajankohtiin on käynyt erityisen vaikeaksi ja tämä vaatii merkittävää lisäresurssia. Sähkönhinnan vaihtelut pörssissä ovat voimakkaita ja niitä ei voida ennalta ennustaa, vaan asia vaatii jatkuvaa seurantaa ja reagointia. Ongelma on koko Eurooppaa kattava.

 

Nakkilan ja Harjavallan tekniset johtajat ovat keskustelleet sähkön hankinnasta salkunhoitajamallilla. Siirtyminen kyseiseen malliin toisi enemmän resurssia ja vakautta sähköenergian hankintaan.

 

Hinnankiinnitysmallissa salkunhoitaja toteuttaa sähköenergian hinnan kilpailutuksen ja tekee hinnankiinnityksiä sovitun hankintastrategian puitteissa (useita hinnankiinnityksiä prosenttiosuuksittain tai tasavälein yms.). Säästöä sähkökustannuksiin on mahdollista saada oikea-aikaisilla sähkönhinnan kiinnityksillä, jolloin sähkönhankinnan riskit ovat paremmin hallinnassa. Hinnankiinnitysmallin lähtökohta on rajata markkinahintariskejä valitun riskipolitiikan mukaisesti, pyrkien ajoittamaan kaupat mahdollisimman hyvin. Lisäksi hyvin hoidetulla analyysillä ja riskienhallinnalla saadaan sähkön hankinnassa säästöä ja vakautta pitkällä aikavälillä. Kilpailutuksen valmistelussa tullee ottaa esille myös vaihtoehtoisia toteutustapoja niin kilpailutukseen kuin sähkön hinnan hallinnointiin liittyen, muuttuneen tilanteen ja tulevaisuuden vuoksi.

 

Sähkön kilpailutus ja erityisesti hankinta edellyttävät merkittävää erikoisosaamista. Muuttuneen tilanteen vuoksi Nakkilan kunnalla ja Harjavallan kaupungilla ei ole riittävää henkilöstöresurssia eikä omaa sähkön hintamarkkinoiden asiantuntijaa asian hoitamiseksi, joten sähköenergian hinnan kilpailutus ja hinnankiinnitysmallin asiantuntijapalvelu eli salkunhoito (sisältäen kilpailutuksen) on tarkoituksenmukaista ostaa yhteishankintapalveluna. Lammaisten Energia Oy on myös ilmoittanut, että heidän henkilöstöresurssinsa eivät ole jatkossa riittävät asian hoitamiseksi (muuttuneen sähkömarkkinatilanteen vuoksi). Yhteishankintaan ja salkunhoitajamallin mukaiseen sähkönhankintaan ovat siirtymässä samassa yhteydessä Nakkilan kunta, Harjavallan kaupunki ja Jokilaakson Ympäristö Oy sekä mahdollisesti Nakkilan ja Harjavallan seurakunnat sekä kuntien kuntakonserneihin kuuluvat yhtiöt.

 

Sähkönhankinnan kilpailutus tulee koskemaan edellä mainituille osakkaille vuosia 2024-2027 niin, että vuodet 2026 ja 2027 ovat optiovuosia. Tekniset johtajat ovat pyytäneet tarjoukset sähkönkilpailutuksesta ja salkunhoidosta. Tarjoukset ovat esityslistan oheismateriaalina ja ne esitellään tarvittaessa kokoukselle. Sähkön kilpailutuksen ja salkunhoidon hankinta-arvo on marginaalinen itse sähköenergian hankintakustannuksiin nähden ja se ei ylitä hankintalain mukaista, kilpailuttamiseen velvoittavaa kynnysarvoa. Aikataulullisesti asia on kiireinen. Salkunhoitopalveluiden ja sähköenergian kilpailutuskustannukset tullaan jakamaan sopimuskaudella sopimuksessa mukana olevien tahojen kesken sähkönhankintavolyyminsa suhteessa.

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja Kukkula Harri

 

Päätösehdotus Tekninen valiokunta päättää, että Nakkilan kunta siirtyy hankkimaan sähköenergian salkunhoitajamallilla yhteishankintana vuosille 2024-2027 joista vuodet 2026 ja 2027 ovat optiovuosia.

Samalla valiokunta hyväksyy Volue Market Services AS Filial Finlandin tarjouksen mukaisesti hoitamaan sähkönhankinnan kilpailutuksen ja salkun hoidon. Valiokunta päättää valtuuttaa teknisen johtajan Nakkilan kunnan osalta hoitamaan kilpailutuksen yhteistyössä Harjavallan kaupungin edustajan kanssa.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

Täytäntöönpano Harjavallan kaupunki, Harjavallan tekninen johtaja, Volue Market Services AS Filial Finland, VENI Energia Oy

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa