Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nakkilan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatos.nakkila.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatos.nakkila.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen valiokunta
Pöytäkirja 02.02.2023/Pykälä 13

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Valtuustoaloite: Aurinkopaneelien ja maalämpöjärjestelmien käyttöönotto

 

KV 07.11.2022 § 55 

 

 

 Perussuomalaisten valtuutettu Jarmo Virtanen jätti seuraavan valtuustoaloitteen:

 

 "Ei ole aikaakaan, kun kunnantalon kiinteistössä oli aurinkopaneeleja katolla, kunta oli aikaansa edellä, nyt se olisi monin kerroin järkevämpää, koska energian hinta tulee olemaan tulevaisuudessa aina kallista.

 Ehdotan, että Nakkilan kunnan kiinteistöissä otetaan käyttöön sopivina ajankohtina aurinkopaneelit ja maalämpöjärjestelmät, kohteet erikseen mietittynä. Rahoituksen osalta voisi käyttää samaa käytäntöä, kuin ennenkin oli, eli Leasing rahoitusta."

 

ätös Valtuusto lähetti aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

 

 

Kh 28.11.2022 § 393 

 

 

Nakkilan kunnanhallitus määrittelee onko aloite:

 

1) toteuttamiskelpoinen

2) samankaltainen aiempien aloitteiden kanssa

3) kunnan toimialaa koskeva

4) mahdollista saada vastaus kysymällä.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Turpela Nina-Mari

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus lähettää aloitteen tekniselle valiokunnalle valmisteltavaksi.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

Täytäntöönpano tekninen valiokunta

 

 

TekVal 02.02.2023 § 13  

304/14.04.01/2022  

 

 

Valmistelija Rakennusmestari Teemu Harjunen, p. 044 747 5873

 

 Kunnanvaltuuston kokouksessa 7.11.2022 § 55 on jätetty valtuustoaloite aurinkopaneelien ja maalämpöjärjestelmien käyttöönotolle.

 

 Teknisen toimiala toteaa valtuustoaloitteeseen liittyen seuraavaa:

 

 Maalämpöjärjestelmien käyttöönotto

 

 Kunnan suoraomisteisistä kiinteistöistä valtaosa lämmitetään tällä hetkellä kaukolämmöllä. Kaukolämmön kiinteistöihin toimittaa Nakkilan Lämpö Oy, jossa kunta on osaomistajana. Nakkilan Lämpö Oy omistaa Nakkilan keskustan alueen kaukolämpöverkostot. Nakkilan Lämpö Oy ostaa varsinaisen lämpöenergian Adven Oy:n hakelämpölaitoksesta, joka sijaitsee Suominen Kuitukankaat Oy:n tehtaan välittömässä läheisyydessä. Nakkilan Lämpö Oy:n kaukolämpöverkon piirissä on kunnan suoraomisteisista kiinteistöistä mm. kunnanvirasto, päiväkoti, liikuntakeskus, yhteiskoulu, kirkonseudun koulu ja tekninen varikko. Kaukolämpö energiamuotona on ollut vuosikymmenet Nakkilan kunnalle erittäin hyvä lämmitystapa niin taloudellisesti, kuin myös kaukolämpölaitteistojen varmatoimisuuden ja vähäisen huoltotarpeen vuoksi. Kaukolämmön hinta on tällä hetkellä 49,45 € / MWh, alv 0%, joka on teknisen toimialan näkemyksen mukaan varsin kilpailukykyinen hinta edelleen, nykyisessä markkinatilanteessa.

 

 Muiden kuin Nakkilan Lämpö Oy:n kaukolämpöverkon piirissä olevien suoraomisteisien kiinteistöjen osalta on tilanne sellainen, että Palvelukeskus Hyppinkin ja Ruskilan koulun osalta siirryttiin öljylämmityksestä hakelämmitykseen vuonna 2004, kun kunta rakensi Ruskilaan oman hakelämpölaitoksen. Hakelämpölaitoksen hoitamisesta ja energiatoimituksesta on sopimus Nakkilan Energiaosuuskunnan kanssa, joka on paikallinen toimija. Ruskilan hakelämpölaitos on ollut ja on edelleen kunnalle kannattava sijoitus ja laitos on toimittanut energiaa aina kilpailukykyiseen hintaan.

 

 Nakkilan paloaseman osalta kiinteistön öljylämmitysjärjestelmä korvattiin maalämpöjärjestelmällä vuonna 2014. Maalämpöjärjestelmä valikoitui tuolloin lämmitystavaksi, koska kaukolämpöverkostoa ei ollut mahdollista kustannustehokkaasti rakentaa VT2 eteläpuolelle. Maalämpöjärjestelmä paloasemalla on sinällään toiminut suhteellisen hyvin ja ollut niin ikään kannattava sijoitus kunnalta.

 

 Ainoa vielä öljyllä lämmitettävä kunnan suoraomisteinen kiinteistö on Tattaran koulu. Tattaran koulunkin osalta on vaihtoehtoisista energiamuodoista tehty selvitys vuonna 2013. Koulun osalta ei kuitenkaan ole lähdetty tekemään suhteellisen hintavaa lämmitystavan muutosremonttia, koska on ollut epävarmuutta kouluverkon tulevaisuudesta. Syyskuussa 2022 valtuuston tekemä päätös kouluverkon suhteen sinetöi sen, että Tattaran kouluun ei ole enää järkevää investoida kallista lämmitystavan muutostyötä.

 

 Edellisten kiinteistöjen lisäksi Nakkilan kunnalla on myös kaksi sähkölämmitteistä kiinteistöä. Kyseiset kiinteistöt ovat Viikkalan koulu ja Lohirannan juhlatila. Viikkalan koulukiinteistöön maalämmitysjärjestelmän rakentaminen olisi huomattavan kallis hanke, koska rakennuksessa ei ole olemassa vesikiertoista lämmönjakojärjestelmää. Rakennukseen siis jouduttaisiin rakentamaan kokonaan uusi lämmönjakelujärjestelmä, joka söisi investoinnin kannattavuutta, erityisesti erikseen toteutettuna. Sen sijaan tulevaisuudessa, mikäli Nakkilan kunnan kouluverkon kehitys etenee valtuuston päätöksen mukaisesti, niin eteen tulee aikanaan Viikkalan koulun peruskorjaus/perusparannus. Perusparannuskorjauksen yhteydessä on oikea aika tehdä myös mahdollinen lämmitystavan muutos rakennukseen. Tuolloin maalämpöjärjestelmä saattaa hyvinkin olla potentiaalisin lämmitysmuoto, koska Viikkalan alueella ei ole mahdollisuutta liittyä kaukolämpöverkkoon. Lohirannan juhlatilan osalta sähkölämmityksen energiakulut on maksanut vuokralainen, eikä ne näin ollen ole jääneet Nakkilan kunnan kustannukseksi.

 

 Edellä on kuvattu pääpiirteittäin kunnan suoraomisteisien kiinteistöjen lämmitysmuodot tällä hetkellä. Kunnan omistamat kiinteistöyhtiöt sen sijaan toimivat itsenäisesti ja tekevät päätökset energiamuotojen suhteen kiinteistöyhtiöiden yhtiökokouksissa. Nakkilan kunnan teknisellä valiokunnalla ei ole toimivaltaa määritellä kiinteistöyhtiöiden rakennuksien lämmitystapaa.

 

 Yhteenvetona voitaneen siis todeta, että valtaosa kunnan kiinteistöistä on kaukolämmön piirissä. Tekninen toimiala ei näe järkeväksi alkaa irrottamaan kiinteistöjä kaukolämpöverkostosta pois. Tämä johtaisi ennen pitkää kunnan osittain omistaman kaukolämpöyhtiön taloudellisiin vaikeuksiin, koska kaukolämpöverkoston ylläpidosta maksavien kiinteistöjen määrä vähenisi oleellisesti. Nakkilan Lämpö Oy:n toimittaman kaukolämpöenergian hinta on myös aina ollut kilpailukykyinen ja kaukolämpöjärjestelmät ovat olleet toimintavarmoja ja suhteellisen huoltovapaita. Em. perustein tekninen toimiala ei näe järkeväksi tällä hetkellä lähteä suunnittelemaan uusia maalämpöjärjestelmiä kunnan kiinteistöihin.

 

 Aurinkopaneelien käyttöönotto

 

 Aurinkopaneelien osalta tilanne kunnan suoraomisteisissa kiinteistöissä on seuraava: Aurinkopaneeleita on asennettu kahteen kunnan kiinteistöön, jotka ovat kunnanvirasto ja liikuntakeskus. Kunnanviraston katolle aurinkopaneelit asennettiin vuonna 2017 ja Nakkilan liikuntakeskuksen katolle asennus suoritettiin 2018. Tuolloin asennettujen aurinkosähköjärjestelmien takaisinmaksuajaksi arvioitiin noin 12 vuotta. Aurinkosähköjärjestelmien takaisinmaksuaikaan vaikuttaa erityisesti paneelien teho ja hankintahinta sekä vallitseva sähkön markkinahinta.

 

 Nakkilan kunnalle on sähköenergia ollut viime vuosina erittäin edullista eli käytännössä energiahinta on ollut alle 4 snt / kwh. Edullinen sähkön hinta ei erityisemmin ole houkutellut aurinkopaneeliasennuksien lisäämiseen, koska aurinkopaneelijärjestelmien investointien takaisinmaksuajat ovat olleet verrattain pitkiä. Kuten tiedämme, on viimeisen vuoden aikana Eurooppaan tullut sähkökriisi ja sähköenergian hinnat  ovat moninkertaistuneet aiempiin vuosiin verrattuna. Nykyisen sähkön hinnan valossa on aurinkopaneelien kannattavuus noussut ja takaisinmaksuajat järjestelmille ovat lyhentyneet. Myös aurinkopaneeleissa käytettävä tekniikka on kehittynyt vuosi varrella  tehokkaammaksi. Tekninen toimiala näkeekin aurinkosähköjärjestelmien lisäämismahdollisuuksien selvittämisen kunnan kiinteistöjen osalta kannatettavana asiana.

 

 Aurinkosähköjärjestelmien lisäämisessä on kuitenkin otettava  huomioon mm. seuraavaa: Syyskuussa 2022 kunnanvaltuuston tekemästä kouluverkkopäätöksestä johtuen ei ole järkevää asennuttaa aurinkopaneeleita nykyisiin koulurakennuksiin, joissa koulutoiminta tulee loppumaan tulevina vuosina. Poikkeuksena koulurakennuksista on Viikkalan koulu, joka näillä näkymin tulee säilymään koulukäytössä vielä ainakin pari vuosikymmentä. Potentiaalisia kohteita aurinkopaneeliasennuksille Viikkalan koulun lisäksi olisivat Päiväkoti Kuperkeikka, Palvelukeskus Hyppinki ja Nakkilan paloasema. Näissä kiinteistöissä ovat vesikatot kohtalaisen hyvässä kunnossa paneeliasennuksia ajatellen ja rakennuksia varjostavan puuston määrä on vähäinen. Kaikissa em. kiinteistöissä on myös ns. pohjakuormaa sähkönkulutuksessa siten, että aurinkopaneelien tuottama energia saataisiin todennäköisesti pääosin käytettyä kiinteistön omissa sähköjärjestelmissä.

 

 Kunnan omistamien kiinteistöyhtiöiden osalta tilanne on vastaava kuin maalämpöjärjestelmien yhteydessä todettiin eli kiinteistöyhtiöt toimivat itsenäisesti ja tekevät päätökset energiamuotojen suhteen kiinteistöyhtiöiden hallituksissa ja yhtiökokouksissa. Nakkilan kunnan teknisellä valiokunnalla ei ole toimivaltaa määritellä kiinteistöyhtiöiden aurinkopaneelihankintoja.

 

Esittelijä Tekninen johtaja Kukkula Harri

 

Päätösehdotus Tekninen valiokunta merkitsee saapuneen valtuustoaloitteen tiedokseen. Tekninen valiokunta toteaa, että uusien maalämpöjärjestelmien hankinta ei tällä hetkellä ole kunnan kiinteistöissä ajankohtaista. Sen sijaan aurinkopaneelien lisäämismahdollisuuksien selvittäminen nähdään järkevänä. Tekninen valiokunta päättää, että vuoden 2023 aikana selvitetään mahdollisuudet aurinkopaneelien asennuksille ja niiden kannattavuus Viikkalan koulun, Päiväkoti Kuperkeikan, Palvelukeskus Hyppinkin ja Nakkilan paloaseman osalta. Mikäli selvitysten perusteella aurinkopaneelien asennus vaikuttaa mahdolliselta ja taloudellisesti järkevältä, esitetään määrärahoja aurinkopaneelijärjestelmien hankinnalle, vuoden 2024 talousarvioon. 

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Asta von Frenckell poistui kokouksesta klo 17.54 pykälän käsittelyn aikana ennen päätöksen tekemistä.

 

Täytäntöönpano kunnanhallitus

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa