Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nakkilan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatos.nakkila.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatos.nakkila.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen valiokunta
Pöytäkirja 02.02.2023/Pykälä 4

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Teknisen valiokunnan toimialan laskujen tarkastajat ja hyväksyjät vuosina 2023-2025

 

TekVal 02.02.2023 § 4  

24/02.00/2023  

 

 

Valmistelija Hallintosihteeri Elina Lehtonen, p. 044 747 5811

 

Kunnanhallitus on antanut ohjeet laskujen asiatarkastuksesta ja hyväksymisestä kokouksessaan 14.1.2013/49 § seuraavasti:

 

"Laskujen asiatarkastus

Asiatarkastajan on tarkistettava, että tositteen tarkoittama tavara, työsuoritus tai muu palvelus on saatu. Asiatarkastajan on tehtävä tiliöinti ja asiatarkastuskuittaus sähköisessä laskujen kierrätyksessä edellytettävällä tavalla.

 

Laskujen hyväksyminen

Lautakunnan ja muun kunnan viranomaisen on määrättävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet, jollei hyväksyjää ole määrätty johtosäännössä. Päätökset on toimitettava hallinto- ja talousosastolle.

 

Ennen kuin meno suoritetaan, on menotosite varustettava tilimerkinnällä,

hyväksymismerkinnällä, päiväyksellä ja hyväksyjän nimikirjoituksella tai sähköisessä laskujen kierrätyksessä edellytetyllä tavalla.

 

Hyväksyjän on tarkastettava, että tosite on muodollisesti ja asiallisesti oikea, että tavaraa, työsuoritusta tai muuta palvelusta koskeva lasku on asiatarkastettu, menon suorittamiseen on käytettävissä määräraha ja tositteessa on oikea tilimerkintä.

 

Asiatarkastajana ja hyväksyjänä ei saa olla sama henkilö.

 

Toimialojen vastuu:

Jokainen toimiala vastaa ostolaskujensa asiatarkastuksesta ja hyväksymisestä sekä tiliöinnistä ja siitä, että ne ovat kirjanpitosääntöjen ja kunnanhallituksen sekä talous- ja hallinto-osaston antamien ohjeiden mukaisia."

 

Esittelijä Tekninen johtaja Kukkula Harri

 

Päätösehdotus Tekninen valiokunta päättää, että vuosina 2023-2025 teknisen valiokunnan toimialan laskujen tarkastajina toimivat palvelusihteeri ja hallintosihteeri.

Teknisen toimialan laskut hyväksyvät tekninen johtaja, rakennusmestari, tekninen työnjohtaja, ympäristöviranhaltija sekä  rakennustarkastaja sovittavan käytännön mukaisesti. Tekniselle johtajalle suoraan maksettavat laskut hyväksyy kunnanjohtaja.

Lisäksi tekninen valiokunta päättää, että viranomaistehtävien maksuperusteiden mukaiset maksut käsittelee rakennustarkastaja rakennustarkastuksen ja ympäristöviranhaltija ympäristötoimen osalta.

Valiokunnalle osoitetun arvopostin vastaanottajaksi ja kuittaajaksi tekninen valiokunta nimeää hallintosihteerin ja hänen varahenkilökseen palvelusihteerin.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

Täytäntöönpano tekninen johtaja, rakennusmestari, tekninen työnjohtaja, ympäristöviranhaltija, rakennustarkastaja, palvelusihteerit

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa