<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Tekninen valiokunta 23.05.2024 / Laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Tekninen valiokunta 23.05.2024 / Pöytäkirjan tarkastajien valinta]]><![CDATA[Tekninen valiokunta 23.05.2024 / Teknisen valiokunnan talousarvion toteutuminen 1.1.-30.4.2024]]><![CDATA[Tekninen valiokunta 23.05.2024 / Lausunto Aluehallintovirastolle maa-ainesten ottaminen Hiittenharjun, Santamaan ja Järilänvuoren pohjavedenottamoiden suoja-alueelta ja suoja-aluemääräyksestä poikkeaminen, Kokemäki, ESAVI/42626/2023]]><![CDATA[Tekninen valiokunta 23.05.2024 / Lausunto ehdotuksesta Varsinais-Suomen ja Satakunnan merkittäviksi tulvariskialueiksi, VARELY/1195/2024]]><![CDATA[Tekninen valiokunta 23.05.2024 / Johtoalueen käyttöoikeussopimusten hyväksyminen, Myllärintien ja Ratatien katuvalaistussaneerausurakka]]><![CDATA[Tekninen valiokunta 23.05.2024 / Pöytäkirjojen ja sopimusten tiedoksi merkitseminen]]><![CDATA[Tekninen valiokunta 23.05.2024 / Ilmoitusasiat]]><![CDATA[Tekninen valiokunta 23.05.2024 / Muut esille tulevat asiat]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 22.05.2024 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 22.05.2024 / Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 22.05.2024 / Tilintarkastajan raportointi]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 22.05.2024 / Vuoden 2023 tilinpäätös]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 22.05.2024 / Vuoden 2023 arviointikertomus]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 22.05.2024 / Muut asiat]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 22.05.2024 / Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus]]><![CDATA[Sivistysvaliokunta 21.05.2024 / Laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Sivistysvaliokunta 21.05.2024 / Pöytäkirjan tarkastajien valinta]]><![CDATA[Sivistysvaliokunta 21.05.2024 / Sivistysvaliokunnan talousarvion toteutuminen 1.1.-30.4.2024]]><![CDATA[Sivistysvaliokunta 21.05.2024 / Nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoimen avustukset vuodelle 2024]]><![CDATA[Sivistysvaliokunta 21.05.2024 / Esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion tuntikehys lukuvuodelle 2024–2025]]><![CDATA[Sivistysvaliokunta 21.05.2024 / Sivistystoimialan ajankohtaiset hankehakemukset ja päätökset 2024]]><![CDATA[Sivistysvaliokunta 21.05.2024 / Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset]]><![CDATA[Sivistysvaliokunta 21.05.2024 / Ilmoitusasiat]]><![CDATA[Sivistysvaliokunta 21.05.2024 / Muut esille tulevat asiat]]><![CDATA[Kunnanhallitus 20.05.2024 / Laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Kunnanhallitus 20.05.2024 / Pöytäkirjan tarkastajien valinta]]><![CDATA[Kunnanhallitus 20.05.2024 / Valtuuston 29.4.2024 päätösten laillisuuden valvonta ja täytäntöönpano]]><![CDATA[Kunnanhallitus 20.05.2024 / Vuoden 2024 järjestelyvaraerään liittyvät henkilöstöryhmiä ja viranhaltijoita koskevat palkkamuutokset]]><![CDATA[Kunnanhallitus 20.05.2024 / Henkilöstöraportti 2023]]>